Doğalgazın Faydaları

- Doğal gaz zehirsizdir; solunması halinde zehirleyici ve öldürücü etkisi bulunmamaktadır. Ancak ortamda çok fazlaca birikmesi sonucu oksijeni azaltarak nefes alamamaya sebebiyet verir.Doğal gaz şebekesine koku verilerek,tüketicinin ortamda gaz kaçağı varlığını hissetmesi sağlanmaktadır.< br /> - Doğal gaz temiz bir yakıttır; Kül ve kükürt bileşikleri oluşturmaz. < br /> - Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.< br /> - Verimli bir yakıt olması sebebiyle daha yüksek ısı sağlayarak, kaliteli enerji verimliliği sağlar.< br /> - Kömür ve odun yakarken yapılan ön hazırlıkların( kırma, taşıma, ateşleme) veya fuel-oil’deki (ısıtma, filtreleme, basınçlandırma) eylemlerinden hiçbirisi doğal gazda yoktur.< br /> - Petrole eşdeğer bir yakıttır ve enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.< br /> - Tesisler çok az bakım gerektirmektedir.< br /> - Uzun zaman dilimlerinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.< br /> - Temiz, ekonomik ve güvenli olması sebebiyle endüstride doğrudan kullanılır, sistem verimi artar dolayısıyla ürünlerin kalitesinin artması sağlanır.< br /> - Doğal gazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.< br /> - Boru hattıyla kullanıcıya iletildiği için yakıtın taşınması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf sağlar ve karayollarında taşıyıcı araç sayı ve yükünü azaltır.< br /> - Doğal gaz tesisat ve cihazları düşük basınçlarda çalıştığı için tüp gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.< br /> - Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır. Yanmayı tamamlamak için gerekli zaman da kısadır, dolayısıyla küçük kazanlar kullanarak yer tasarrufu sağlanır.< br /> - Doğal gazda istediğiniz sıcaklığa göre istediğiniz kadar tüketim gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede konfor ve tasarruf sağlanır.< br /> - Stoklama ve önceden sipariş verme gerektirmez.< br /> - Bir apartmanda her daire için ayrı gaz sayacı monte edilerek kimin ne kadar gaz tükettiği kolaylıkla hesaplanmaktadır.< br /> - Doğal gaz ısıtma, soğutma, pişirme, sıcak su elde etme amaçlı kullanılabilir.< br /> - Sanayide üretim amaçlı kullanılarak kaliteli ürünlerle insanların yaşam standartlarını yükseltir.< br /> - Türkiye’nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğal gazla çalışan santrallerde üretilmektedir.< br /> - Doğal gaz kömürden %63,odun’dan %67,elektrikten %73 daha karlıdır.< br /> - Havadan hafif olması sebebiyle, hava içinde yükselme eğilimi içerisindedir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yüksekte toplanır. Bu yüzden havalandırma bacalarından kolaylıkla dışarı atılabilirler.< br /> - Doğal gazın ısıl değeri hava gazına göre daha fazla, tüp gaza göre daha düşüktür. Bu sebeple doğal gaza dönüşen ocaklarda yemekleriniz daha çabuk pişmektedir.< br /> - Çevre dostu doğal gaz, kalıcı atık bırakmaz, dumansızdır.< br />